Novinky

Studium částicové fyziky

Studium částicové fyziky na FJFI ČVUT v Praze

Nobelovy cenyOpravdoví zájemci o částicovou a jadernou fyziku mají možnost tyto vědy studovat i v ČR. Jednou z mála možností je jít studovat obor Experimentální jaderná a částicová fyzika (EJČF) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

Studijní obor Experimentální jaderná a částicová fyzika na katedře fyziky vychovává odborníky v široké oblasti od návrhu detektorů a hardware, přes simulace, analýzu dat, vývoj řídícího software až po teoretické předpovědi. Absolventi najdou uplatnění především v základním výzkumu v českých i zahraničních institucích a laboratořích, ale i v komerčním výzkumu a vývoji, IT průmyslu, zdravotnickém průmyslu i v jiných oblastech.

Směry studia

 • Analýza dat – zapojte se do mezinárodních experimentů a zkuste v naměřených datech objevit novou částici, objevit nové symetrie nebo černou díru
 • Vývoj detektorů a hardware – podílejte se na návrhu a vývoji techniky pro použití v experimentech fyziky vysokých energií ale i v nemocnicích či na vesmírných družicích.
 • Teorie - zkuste vysvětlit zatím nevysvětlitelné jevy nebo sjednotit všechny síly světa do jedné teorieCERN
 • Software – zapojte se do vývoje nových metod pro analýzu dat nebo do vývoje software pro řízení experimentu

Jako student EJČF se budete moci zapojit do jednoho z mezinárodních experimentů na kterých spolupracujeme, jako například experimenty ALICE, ATLAS a AEgIS v CERNu, experiment STAR v BNL, experiment D0 ve Fermilabu nebo Obsarvatoř Pierra Augera.

Lepší představu, o tom co děláme, si můžete udělat z následujících posterů.

EJČF Studium EJČF směry výzkumu

Odkazy:

 

Přijímací řízení na FJFI

Přijímací řízení na FJFI je bez přijímacích zkoušek. Postup jak podat přihlášku najdete zde.

 

Kontakt a dotazy

Své dotazy můžete psát na email pracovníkům a studentům:

 • Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ing. Libor Škoda
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ing. Jan Čepila, Ph.D.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ing. Michal Křelina
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Částicová fyzika

Částicová fyzika

Informace na webu v češtině

Pro první seznámení s částicovou fyzikou můžete využít materiálu nazvaného "Částicová fyzika pro začátečníky". Tento materiál ve formátu ppt je primárně určen pro středoškolské učitele a zvědavé studenty.

Za podpory CPEP vznikl český překlad výukového původního výukového materiálu The Particle Adventure s názvem "Dobrodružství s částicemi", kde se čtenář seznámí se základní teorií zvanou Standardní model, seznámí se se základními principy Experimentů a také zde najdete kapitolu Za hranice Standardního modelu popisující, co ještě chybí vymyslet a objevit.

Také si můžete přečíst kapitoly 31 až 40 ze 4. dílu cyklu učebnic pro základní školy a nižší gymnázia Fyzika kolem nás, souhrnně nazvané "Částice a jádra kolem nás".

Mnoho informací lze také nalézt "Multimediální encyklopedii fyziky", kde v kapitole Fyzika mikrosvěta najdete podkapitoly jako například Struktura mikrosvěta, Kvantová fyzika, Jaderná fyzika či Fyzika částic.

S trochu náročnějším textem se lze setkat v odborném pojednání "AstroNuklFyzika", které se zabývá jadernou fyzikou, astrofyzikou, kosmologií a filosofií.

CERN, LHC a další

Zájemci o Evropskou laboratoř pro jaderný výzkum (CERN) si mohou přečíst článek "Co to je CERN?".

Za podpory CERNu vznikla i brožurka "Co je to LHC", která ve formě otázek a odpovědí čtenáře seznámí s laboratoří CERN, urychlovačem LHC a experimenty na něm umístěnými. 

Základní informace o experimentu ALICE na urychlovači LHC a o fyzice, která se tam měří si můžete přečíst v přeloženém letáku ALICE.

Pro pokročilé čtenáře

Pokročilý čtenář si může přečíst článek "Historie standardního modelu mikrosvěta", ve kterém se dozvíte jak částicová fyzika vznikala a dostala se až do současného stavu.

Magazíny

Rozumné články o jednotlivých problematikách ze světa jaderné a částicové fyziky můžete najít například v internetovém časopise "Osel", zpravodajství ze světa vědy, technologií a zkoumání vesmíru "Living Future"

 

Doporučené knihy - populárnNový kvantový vesmírFakta a záhady ve fyzice elementárních částicí

Pro začátek, z vlastní zkušenosti, mohu doporučit knihu "Nový kvantový vesmír" od autorů T. Hey a P. Walters z nakladatelství argo/dokořán. Rezence můžete najít například zde.

Rovněž mohu doporučit knihu "Fakta a záhady ve fyzice elementárních částic" od laureáta Nobelovy ceny za fyziku M. Veltmana od nakladatelství Academia.

 

Doporučené knihy - odborné

VFeynmanovy přednášky z fyziky 3/III Částicová fyzikaoblasti odbornějších knih toho moc v češtině není. Jednou z mála dostupných a čitelných je malá knížka "Částicová fyzika" od autora F. Close a nakladatelství Dokořán.

Dále na českém trhu existuje pár učebnic určených pro vysokoškolské studenty. Za zmínku stojí jistě série "Feynmanovy přednášky z fyziky" od laureáta Nobelovy ceny R. P. Feynmana, které jsou tak dobře napsané, že si v nich dobře počte i středoškolský student.

 

Přednášky o částicové fyzice a CERNu

A jak se dozvědět o částicové fyzice nebo o CERNu více? V rámci FJFI jsou nabízené dvě možnosti:

Den na jaderce je projekt, který nabízí skupinkám zájemců z řad středoškoláků přijet na FJFI ČVUT a navštívit různé laboratoře. V rámci tohoto projektu si lze domluvit i přednášku a to třeba na téma částicová fyzika či CERN.

FJFI také nabízí široké spektrum přednášek pro střední školy, kde si můžete vybrat konkrétní téma a daný student nebo profesor přijede dané téma odprezentovat na vaší škole.

 

Další materiály

Organizace CPEP (kde najdete i další plakáty v angličtině) vytvořila plakát o Elementárních částicích, který byl za podpory MŠMT přeložen.

Základní částice a interakceSvět základních částic a interakcí

Chcete jít studovat částicovou fyziku?

Ano, půjdu ji studovat - 66.7%
Možná, nejsem si jist - 0%
Ne, ale zajímá mě to - 33.3%
Ne, nepůjdu - 0%

Total votes: 3